Contributie Gymnastiek, turnen en springen

De contributie wordt iedere maand geïncasseerd via een automatische incasso en is gebaseerd op een jaar.
Hierbij is rekening gehouden met de schoolvakanties, gelijk aan de schoolvakanties van de basisscholen.
Tijdens de schoolvakanties is er geen les.

De contributie bedraagt € 23,50 per maand voor 1 uur les in de week.
Voor lessen die langer zijn dan 1 uur wordt een apart tarief berekend.

Ouder en kind gym en Gymkids : € 23,50 per maand.
Recreatief turnen : € 23,50 per maand.
Recreatieve springgroep : € 23,50 per maand.

Wedstrijd springen (2 uur les per week) : € 34,50 per maand
Wedstrijd turnen:
De contributie voor het wedstrijd turnen is afhankelijk van het aantal uur training en begint bij € 39,50 per maand (3 uur les per week) tot € 72,00 per maand (6 uur les per week).

KNGU - bondscontributie:
Per kwartaal betaalt je tevens de bondscontributie (KNGU).
Dat is voor jeugdleden tot en met 15 jaar € 6,90 en voor leden van 16 jaar en ouder € 8,50 per kwartaal.

Contributie Overzicht